Företagsuppdrag

Brita Hahne Smpl - Organiserad enkelhet

Brita Hahne, ordningsexpert och senior arbetsmiljöspecialist hjälper företag med marknadsföringsidéer, föreläsningar och utbildningar om hur man med enkla metoder kan skapa sig en bättre hälsa, hemmiljö och arbetsmiljö.

Kundexempel

IKEA i Kungens Kurva valde ett innehåll med fokus på ordning hemma och som synkade med deras marknadskalender.
Underhöst/vinter 2014 höll Brita följande föreläsningar för deras IKEA FAMILY medlemmar:

  • Badrum med utvalda produkter
  • Generella “problemområden” med utvalda produkter och demonstration av hur man viker ett dra-på-lakan
  • Jul- och helgtema med tips vid inköp av julklappar, matplanering och julkort

Hos Telia Company Sverige skapade Brita Hahne WELLBEING@WORK, ett arbetsmiljö- och hälsoinitiativ av Telia Company med syfte att omvandla hälsa- och arbetsmiljöarbetet till något positivt. Tillsammans med hälsoteamet skapades en enkel modell för HR och chefer att jobba utifrån, en aktivitetsutmaning för medarbetare lanserades och en utbildning för chefer togs fram och infördes.
Projektet finns beskrivet i årsredovisningen 2016.

En energimyndighet med 50 deltagare önskade en kick-off-föreläsning med enkla tips om hur de kan skapa sig bättre ordning på e-posten och dokument för att spara tid och minska stress.

En ledningsgrupp med 6 personer önskade en genomgång av det systematiska arbetsmiljöarbetet under 3 timmar. Halvdagen bestod av en variation av föreläsning, utbildning och dialog med deltagarna om legala krav och hur de kan göra för att få det att fungera i verksamheten. Under halvdagen fick deltagarna också förslag till förbättringar, mallar och dokument som underlättar arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Exempel på företagsanpassade projekt