Ett barn har i genomsnitt 536 leksaker, det visar avhandlingen Det massiva barnrummet : teoretiska och empiriska studier av leksaker av Mattias Nilsson Sjöberg 2002.

 

I avhandlingens första rapport redovisas en kartläggning av leksaker hos 152 barn i Halmstad kommun. Kartläggningen har visat att barnen i genomsnitt hade 536 leksaker i sina rum (då har olika system av leksaker, mängdvaror, sällskapsspel, pussel m fl registrerats som en leksak oavsett antalet delar).

>> Mer information