9 av 10 svenskar har onödigt mycket kläder och skor och många har till och med svårt att stänga garderobsdörren.

Ändå vittnar 8 av 10 om att de upplevt känslan av att inte ha någonting att ta på sig.

Det visar vår senaste nordiska undersökning ”Förvaringsrapporten 2016”.

Hälften räcker, tycker majoriteten

Förvaringsrapporten visar också att många nordbor är öppna för en ny och betydligt mer hållbar livsstil. Majoriteten av svenskarna (58%) säger att de kan tänka sig att leva med hälften så mycket kläder och skor som de har idag. Mest positiva till en kraftigt nedbantad garderob är finländarna (63%) medan norrmännen är minst positiva (41%).

Läs hela rapporten här

Rapporten bygger på en undersökning som omfattar totalt 4026 personer mellan 18 och 74 år från Sverige (1011), Norge (1002), Danmark (1007) och Finland (1006). Den är genomförd via webbenkät av det oberoende marknadsundersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av Elfa under vintern 2015/2016.