Miljö- och hållbarhetsarbete hos Smpl

Smpl bedriver ett aktivt förebyggande hållbarhetsarbete och tar ett helhetsperspektiv där både vår planet och människan står i fokus.

På den här sidan hittar du:

>> Smpl:s miljö- och hållbarhetspolicy

>> Smpl:s strategiska hållbarhetsarbete

>> Det praktiska arbetet enligt FFSD metoden

Smpl:s miljö – och hållbarhetspolicy

Smpl Sverige AB inspirerar och hjälper människor att förenkla vardagen så att de kan ta mer medvetna och hållbara beslut. Smpl gör det genom att erbjuda verktyg och utbildning som inspirerar, motiverar och främjar arbetet med att skapa struktur, ordning och tydlighet i processer, på saker och dokument.

I vår online-verksamhet för privatpersoner påverkar vi vår miljö indirekt. I vår konsultverksamhet för företag krävs ibland resor, det har en direkt påverkan på vår miljö.

I alla beslut som vi tar och i allt vi gör ska vi alltid välja det mest hållbara alternativet för vår miljö och människan.

Varken miljön eller människan ska ta skada på grund av vårt och/eller företagets agerande.

Smpl jobbar systematiskt med att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i syfte att minska den ohållbara påverkan på miljön och människan. Detta görs bland annat genom att:

 • Årligen sätta mätbara mål för en minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet för människan.
 • Varje kvartal följa upp målen och sätta in åtgärder vid behov.
 • Varje år följa upp vårt miljö- och hållbarhetsarbete.
 • Löpande se över nya verksamhetsaktiviteter som har eller kan ha en påverkan på miljö och hållbarhet för människan.
 • Alltid erbjuda företagskunder hjälp på distans där det är möjligt i syfte att minska resor.
 • Ställa och följa upp miljö- och hållbarhetskrav på leverantörer där det är möjligt.
 • Möjliggöra för medarbetare och ledningen att:
  • Jobba med miljö och hållbarhet för människan.
  • Kontinuerligt fylla på med kunskap inom miljö och hållbarhet, via till exempel utbildning eller nätverkande.
 • Möjliggöra för kunder att påverka vår miljö- och hållbarhetsarbete genom att bland annat:
  • Publicera denna policy på hemsidan.
  • Välkomna förslag till förbättringar.

Vi följer lokala miljöföreskrifter och lagar inom området som till exempel:

 • Miljöbalken
 • Arbetsmiljölagen
 • Smittskyddslagen

Denna policy ska revideras i samband med den årliga uppföljningen av vårt miljö- och hållbarhetsarbete och justeras vid behov.

Policyn är framtagen och beslutad 2020-08-09 av Brita Hahne, ägare till och VD för Smpl Sverige AB.

>> Ladda ner Smpl’s miljö- och hållbarhetspolicy

Hållbarhetsarbete enligt FSSD metoden

Strategiskt hållbarhetsarbete

Smpl:s  miljö- och hållbarhetsarbete baseras på Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD).

Metoden innehåller 8 hållbarhetsprinciper som var och en, och tillsammans, beskriver vad som behöver fungera/finnas på plats för att skapa ett hållbart samhälle.

FSSD metoden har skapats och förfinats sedan 1990-talet av en internationell grupp av forskare, med Karl-Henrik Robért i ledningen. Vill du lära mer om detta och forskningen bakom kan du göra det HÄR.

8 hållbarhetsprinciper

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen av en:

 1. Systematisk ökning av koncentrationen av ämnen som vi tar upp från berggrunden (metaller, fossila bränslen och mineraler).
 2. Systematisk ökning av produktion av farliga ämnen/kemikalier (till exempel. DDT, flamskyddsmedel och klorin)
 3. Systematisk och direkt nedbrytning och/eller undanträngning av naturen (till exempel överfiske, avskogning, utarma/förstöra mark och ekosystem) ochI filmen nedan ser du en summering av forskningen och miljöprinciperna:


  i ett hållbart samhälle finns inga strukturella hinder för människors:

 4. Hälsa (fysiskt, mentalt eller emotionellt).
  Alla människor ska ha möjlighet till att undvika skador och sjukdomar. Människor får inte systematiskt utsättas för sociala förhållanden som hindrar deras möjlighet till det. Exempel: Arbetsplatser ska inte vara skadliga eller göra människor sjuka, löner ska vara tillräckliga och ingen ska diskrimineras.
 5. Inflytande.
  Alla människor har rätt till yttrandefrihet och/eller åsikter och får inte utsättas för sociala förhållanden som hindrar dem från att delta i att forma de sociala systemen som de ingår i.
 6. Kompetens.
  Alla människor har rätt till att lära och utveckla kompetenser individuellt eller tillsammans med andra. Det ska inte finnas några hinder för utbildning eller otillräckliga möjligheter till personlig utveckling.
 7. Opartiskhet.
  Ingen människa ska systematiskt bli utsatt för sociala förhållanden som innebär att de behandlas partiskt t.ex. genom diskriminering eller orättvist urval till yrkespositioner.
 8. Mening.
  Alla människor har rätt till att skapa en individuell och gemensam mening/uppfattning. Vi får inte systematiskt utsätta människor för sociala förhållanden som hindrar dem från detta, t.ex. genom att hindra kulturella uttryck eller samverkan.I filmen nedan ser du en summering av de sociala principerna

Hållbarhetsarbete i praktiken enligt FFSD metodenFSSD metoden problemlösning

Bild lånad från The future