Här publiceras lediga jobb och uppdrag.

Lediga jobb och uppdrag

Skribenter/inspiratörer

Vill du dela med dig av din expertis och ge tips via text och/eller bild?

Smpl vill öka variationen på det som skrivs i bloggen på keepit.smpl.nu och letar efter dig som har en glädjesprudlande passion, driv och kunskap inom något av följande områden:

Arbetsmiljö

 • Social arbetsmiljö
 • Organisatorisk arbetsmiljö
 • Den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatser
 • Konflikthantering på jobbet
 • Ergonomi
 • Svåra samtal
 • Hållbart ledarskap
 • Motivation och prestation

Hälsa

 • Hjärnan och vår hälsa
 • Mat och vår hälsa
 • Psykisk hälsa
 • Planering och arbetssätt för arbetsgivare som har medarbetare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom

Hemmiljö

 • Smarta förvaringslösningar i och runtom hemmet
 • Smart återanvändning av prylar
 • Planering för familjer med barn och/eller vuxna med NPF
 • Före- och efterbilder vid rensning av prylar eller organisering av ett område

Texterna bör ha en uppmuntrande ton som motiverar läsaren att ta nästa steg i att förbättra sitt liv eller sprida budskapet vidare.

Kvalité går före kvantitet.

Brita Hahne är bloggens redaktör och det är Brita du kommer ha kontakt med i processen.

Ersättning utgår.

Vill du bidra med din expertis och hjälpa människor till ett enklare och mer hållbart liv?
Skicka ett kort utkast, 3-5 meningar, om vad du vill skriva/tipsa om till info@smpl.nu tillsammans med en kort beskrivning av dig själv. Märk e-postmeddelandet med Skribent och område (hälsa, arbetsmiljö eller hemmiljö)

Har du ett ämne som du vill skriva om men som inte står med i listan och som du tror skulle vara av intresse för Smpl?
Skicka ditt förslag och utkast till info@smpl.nu, ingen idé är för dum!

Om Smpl

Smpl™ hjälper människor att skapa sig ett enklare, mer hållbart och hälsosammare liv genom att:

 • Inspirera och motivera privatpersoner och medarbetare att skapa och behålla ordning och reda på saker och dokument.
 • Inspirera och motivera privatpersoner och medarbetare att, på ett strukturerat sätt, få koll på vardagen, omgivningen och sin hälsa.
 • Hjälpa företag att få det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet att fungera i verksamheten.

Smpl:s kärnvärden

Enkelhet
Allt som vi gör, erbjuder, kommunicerar är enkelt att förstå och använda, och ska förenkla vardagen för människor.

Ständiga förbättringar
Vi utvecklar företaget, medarbetare, produkter och tjänster löpande för att möta förändringar i samhället och våra kunders behov.

Varaktighet
Smpl’s produkter och tjänster har en hög kvalité och ger ett resultat som håller över tid.