Projektbeskrivning

Brita Hahne gör om källsorteringen i fyra olika hem. Materialet är öppet och kan användas av Sveriges alla kommuner.