Under 2014 var hushållen i genomsnitt villiga att investera 4100kr i förvaring. Mest pengar kommer bostadsägare i åldrarna 36-45 år att lägga på förvaring.

Nästan var fjärde var missnöjd med förvaringen hemma.

Kvinnor är mer missnöjda än män, 24 procent av kvinnorna jämfört med 18 procent av männen.

Undersökningen är gjord av PFM Research på uppdrag av Elfa.