En undersökning visar att 8 av 10 anser sig ha onödigt mycket kläder och saker hemma.

Den visar också att följande anses underlätta för att komma igång med att skapa ordning:

  1. Gott humör
  2. Dåligt väder
  3. Ensam hemma
  4. Musik i bakgrunden
  5. Flera som hjälps åt

Undersökningen är gjort av YouGov 2018 på uppdrag av Elfa. 4040 nordbor svarade på undersökningen, varav 1012 svenskar (samtliga över 18 år).

Läs hela rapporten här.