I Traderas undersökning*  visade det sig att i Sverige har vi i genomsnitt har drygt 4 kartonger med prylar i hemmet som vi inte använder. Värdet av dessa prylar uppskattas vara i genomsnitt 13 166 kr.

Damkläder och barnkläder är det som såldes mest på Tradera 2016 tätt följt av vinylskivor.

>> Till undersökningen

*Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 13-15 november 2015 har sammanlagt 1010 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-74 år i Sverige.