2010 genomförde Brother International Corporation en undersökning i USA om kostnader för oorganiserade arbetsplatser, resultatet visade att medarbetare tillbringar:

0 timmar per år
att leta efter bortkomna saker på kontoret.