Antalet förråd har mer än fördubblats de senaste 10 åren, enligt statistik från Self Storage Association Sweden (SSA Sweden) (2016-01-07)

Sverige har också den högsta uthyrningsgraden* (85%) i Europa.
*Antal uthyrda förråd/totalt antal förråd

Antal SelfStorage_forrad_Sverige_20160107

 

Antal Self Storage centraler i Sverige:

SelfStorage_Sverige_20160107

 

 

>> Till Self Storage Association